ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Κατηγορία: ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Λογισμικό για Επιχειρήσεις Ανακύκλωσης Οχημάτων, με έμφαση στην Εξαγωγή – Αποθήκευση – Διαχείριση – Εμπορία Μεταχειρισμένων Ανταλλακτικών

dfgsdgjksgdfklghsdfgjklsdfgdfgdfgdfgdsgdddfgdjhgjg

Ανακύκλωση Οχημάτων

 

tter

 

 

Λογισμικό για Επιχειρήσεις Ανακύκλωσης Οχημάτων, με έμφαση στην Εξαγωγή – Αποθήκευση – Διαχείριση – Εμπορία Μεταχειρισμένων Ανταλλακτικών

 

Σκοπός της Εφαρμογής είναι η μηχανοργάνωση των Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης Οχημάτων, έτσι ώστε όχι μόνο να διαχειρίζονται με μεθοδικότητα και ευκολία όλες τις διαδικασίες και παραστατικά ανακύκλωσης (Παραλαβές – Επιστροφές – Πωλήσεις – Scrap – Ανταλλακτικά – Αποθήκη), αλλά και να αξιοποιούν μια σειρά από επιπλέον δυνατότητες που τους προσφέρει το Λογισμικό, όπως 

Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα στο Ανακυκλωτήριο να διαχειρίζεται κάθε διαδικασία που αφορά στην παραλαβή και ανακύκλωση οχημάτων, στη διαχείριση υλικών ανακύκλωσης, στη διαχείριση και πώληση μεταχειρισμένων ανταλλακτικών, στην παραλαβή και μεταπώληση μεταχειρισμένων οχημάτων, στην παραλαβή και διαχείριση – ανακύκλωση τροπέτων, στην παραλαβή και μεταπώληση καινούργιων μηχανημάτων, στην παραλαβή και μεταπώληση καινούργιων εργαλείων, στην παραλαβή και μεταπώληση υλικών SCRAP.