Διασύνδεση προγραμμάτων ACT με myData:

Μεταφόρτωση αρχείου για QR CODE εκδόσεις:

 Οδηγίες για το περιβαλλοντικό τέλος:

Αλλαγές συντελεστών Φ.Π.Α:


Γενικά Downloads:

Με το EyeView η ACT A.E. θα είναι σε θέση να προσφέρει τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες HelpDesk στους πελάτες της τόσο σε after-sales όσο και σε pre-sales επίπεδο. Το EyeView χρησιμοποιείται απο τα τμήματα υποστήριξης και πωλήσεων της εταιρίας.

Εφαρμογές Β2Β: